Zhejiang Meare Smart Tech Co., Ltd.  Telephone: 86 0570 13639969592


  Biography: 86 0570 4577769


  Address: No. 6, Xinggong 6th Road, Jiangshan City, Quzhou City,

       Zhejiang Province


  Postal code: 324100